Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag

Welkom Bij Taxture Audit!

Geen zin om te lezen? Neem direct contact met ons op en we helpen u graag persoonlijk verder!

De markt verandert snel. Er ontstaan steeds nieuwe verdienmodellen. Ondernemingen worden steeds meer afhankelijk van ICT en cybercrime is inmiddels onderdeel van de onze dagelijkse gang van zaken.

Net even anders dan de rest

Dit zijn risico’s. Het zijn ook kansen, indien de onderneming volledig “in control” is over de bedrijfsprocessen.

 

Daar waar een bezoek van de account wel eens als lastig en een verplichting wordt ervaren, is dit voor ons hét moment om toegevoegde waarde te creëren. Later daarover meer.

Als persoonlijke touch voor u waarde heeft

Ten opzichte van de grote accountantskantoren, zijn wij een uitstekend alternatief voor opdrachtgevers, die waarde hechten aan een persoonlijke touch.

Enthousiaste Mensen 77%
Slimme Oplossingen 82%
Specialistische Kennis 87%
Strategisch Inzicht 92%
Focus Op Toegevoegde Waarde 100%

Wettelijke Controle

.

Wettelijke controle eventueel verplicht

Diverse stakeholders gebruiken uw financiële verantwoording bij het nemen van beslissingen. Deze financiële informatie moet dus betrouwbaar zijn. Ter bescherming van uw stakeholders is voor sommige ondernemingen een wettelijke controle verplicht.

Ondernemingen die onder deze verplichting vallen, moeten jaarlijks een accountantscontrole laten uitvoeren door een externe accountant. Of een onderneming onder de verplichting tot wettelijke controle valt, is afhankelijk van het type of de grootte daarvan.

Wees problemen voor en pak kansen

Tijdens de accountantscontrole doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording en de risico’s met betrekking tot die betrouwbaarheid (bijvoorbeeld frauderisico’s).

In onze aanpak staat de onderneming, haar doelstellingen en de branche centraal. Op die manier verschaffen we inzicht in het functioneren van de onderneming en maken we van de controle een waardevol instrument voor onze opdrachtgevers.

Met ons enthousiaste team en slimme toepassingen zijn wij regelmatig de problemen voor – en dat scheelt vaak een hoop tijd, geld en hoofdpijn.

Wees trots op een goedkeurende verklaring

Toegegeven, de wettelijke controle is verplicht en u ontkomt er niet aan, maar onze opdrachtgevers zien het juist als een kans. En terecht. Die goedkeurende controleverklaring  een geweldig verkoopargument en een mooi compliment voor het management van de onderneming!

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

Vrijwillige Controle

.

Vrijwillige controle voor maximale zekerheid

Een accountantscontrole kunt u ook vrijwillig laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om duidelijkheid te verstrekken aan aandeelhouders of verstrekkers van financieringen. Of wanneer in de statuten van de organisatie is bepaald,, dat dit wordt gedaan, Dit komt vaak voor bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Verbeter processen op basis van kennis

Ook tijdens de vrijwillige accountantscontrole doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording en de risico’s betreffende die betrouwbaarheid (bijvoorbeeld frauderisico’s).

Net zoals bij een wettelijke controle, staat In onze aanpak de onderneming, haar doelstellingen en de branche centraal. Op die manier verschaffen we inzicht in het functioneren van de onderneming en maken we van de controle een waardevol instrument voor onze opdrachtgevers.

Met ons enthousiaste team en slimme toepassingen zijn wij regelmatig de problemen voor – en dat scheelt vaak een hoop tijd, geld en hoofdpijn.

Wees trots op een goedkeurende verklaring

Ook bij een vrijwillige controle is die goedkeurende controleverklaring natuurlijk een geweldig verkoopargument en een mooi compliment voor het management van de onderneming!

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

Beoordelingsopdracht

.

Geruststelling zonder uitgebreide controle

Zekerheid over uw cijfers is een hele geruststelling. Voor die zekerheid is echter niet altijd een uitgebreide accountantscontrole nodig. In sommige gevallen kunnen wij onze opdrachtgevers dezelfde rust bieden met een beoordelingsopdracht. Daarnaast zijn er nog andere redenen om een beoordelingsopdracht te laten uitvoeren.

Beoordeling proccessen en cijfers

In bepaalde gevallen en beroepsgroepen is een beoordelingsopdracht verplicht op basis van wet- en regelgeving. Soms wordt er door verzekeringsmaatschappijen of banken extra zekerheid gevraagd.

De beoordelingsopdracht is een tussenvorm tussen de accountantscontrole en het samenstellen van de jaarrekening. Bij een beoordelingsopdracht wordt het bestaan van het interne beheersingssysteem wel vastgesteld, maar de werking ervan wordt niet getoetst.

Voorbereiden op toekomstige controle

Wanneer naar verwachting in de toekomst een wettelijke controle (of vrijwillig) van toepassing wordt voor een onderneming, is de beoordelingsopdracht vaak een goede aanloop naar een goed verlopende en efficiënte accountantscontrole.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

Due Diligence

.

Echt weten wat er speelt

Bedrijfsovername is vaak een grote beslissing met veel impact op uw toekomst of die van uw onderneming. Bij het maken van een besluit met zoveel impact, wilt u ervan uit kunnen gaan dat u echt alle informatie heeft, maar ook dat deze betrouwbaar is.

Onze opdrachtgevers schakelen ons doorgaans in voor due-diligence in situaties waarbij sprake is van een vorm van bedrijfsovername. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de zeggenschap en eigendom van de onderneming, fusies en overnames, het ontstaan van joint ventures, of de introductie op de beurs.

Voorkom vervelende verassingen achteraf

De doelstelling van ons due-diligence onderzoek is, om verrassingen achteraf te voorkomen en om een inschatting te kunnen maken van de werkelijke waarde van een onderneming.

Heeft u de situatie goed en volledig in beeld op juridisch, economisch, fiscaal en commercieel vlak? Bent u op hoogte van eventuele verplichtingen en alles wat er speelt? Welke risico’s neemt uw beslissing met zich mee?

Onze opdrachtgevers krijgen inzicht in de kansen en risico’s die hun uiteindelijke besluit met zich meebrengt. De bevindingen van ons onderzoek communiceren we naar onze opdrachtgevers onder begeleiding van een due-diligence rapport.

Sta sterk in onderhandelingen

Met ons due-diligence onderzoek zorgen wij samen dat u sterk staat in de onderhandelingen, kunt u weloverwogen een beslissing maken en voorkomt u kostbare verrassingen achteraf.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

Subsidieverklaring

.

Zekerheid omtrent subsidies

Ondernemingen kunnen subsidies aanvragen en ontvangen. Vaak worden deze  subsidies verstrekt onder bepaalde voorwaarden. Door deze voorwaarden wordt gewaarborgd dat de subsidiegelden rechtmatig worden aangewend.

Daarnaast kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de wijze van verantwoorden en de controle daarop door een externe accountant.

Aanspraak op subsidies behouden

Door de ervaring die wij hebben opgedaan op dit gebied kunnen we efficiënt de subsidieverantwoording van onze opdrachtgevers controleren. Zo zorgen we samen dat onze opdrachtgevers hun aanspraak op de van toepassing zijnde subsidie(s) behouden.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Mussum ipsum cacilds

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

Meer Weten?

.

Laat u door ons terugbellen

Vul het formulier in en wij geven u binnen een dag een belletje!